top of page

סטופמושן, 2018.

לבני האדם אין היכולת לחלוק חוויה אחד עם השני, לא ברמה החושית שלה, לא בשיתוף פיזי מוחלט. 

הוידאו מתאמץ לייצר דימויים אשר משמעותם נמסה לכדי הפשטה ונבנית שוב ושוב בכל שינוי מנח. מתוך ההבנה כי חוויה לא ניתנת לחלוקה מנסה העבודה ליצר קו של אסוציאציות משותפות אשר ירקמו חוט מקשר בין המחשבות הצפות בזרים מוחלטים.

bottom of page