top of page

2016.

"גרסה זו של allotrophagia, אשר נחשבת לעתים כהפרעה ברורה, היא הרצון לבלוע צואה, הן האדם והן בעלי חיים בהתאם למקרה. הסכנה העיקרית של הפרעה זו היא צריכתם של חיידקים הנוכחים בצואה, אשר יכולה לסכן את חייו של האדם.

לפעמים, קופרופאגיה קשורה למספר פרקטיקות מיניות קיצוניות, כגון BDSM, פטישיזם או סאדו-מזוכיזם." *

מתוך רצון לחקור את חלקיה הלא מוסברים של הנפש האנושית בחרתי לפנות לביצוע פעולה כפייתית וחמורה. אדם אשר צורך את צואתו לרוב יתפס כאדם החווה מחוסר כה עמוק עד שאינו יכול לשחרר את שפלט גופו, כמוהו נוהגים כולנו בנפשינו, אוגרים כאב וחוסר ומסרבים לשחרר את שלא רצוי לנו עוד.

*https://he.thpanorama.com/articles/trastornos-mentalespsicopatologa/pica-o-seudorexia-sntomas-tipos-causas-tratamientos.html

bottom of page