top of page

2018.

העבודה משלבת בתוכה רוב של אספקטיים חברתיים מוסכמים, בגדי המחוך המצירים את הגוף, התחבושת אשר מתחננת לדחוס את מניותה אל הפנים. שיער מתוח לאחור ופנים מאופרות מבקשים להחביא כל קיום מציאותי. בחברה הדורשת עוף לשבת לא נותר הרבה צדדים לברוח אליהם, בליל תרבויות הניב ספר חוקים בלתי נגמר וכך ביקשתי לענות על כל דרישותיו

bottom of page