top of page

2018.

ל'אמא' בבית הארצישראלי יש משמעויות רבות ונזילות, כבת לאם שהיא רכה וחזקה במידה שווה התיימרתי לבטא את בבועתה כחייה בין עצמאות ססגונית לכבלים מחייבים חסרי כל עוגן. כשמש הנוטה לחמם ולשרוף על אף כל תלונתינו לעולם לא נסבול את חסרונה.

בתוך מבט ממושך בתא המשפחתי בו גדלתי החלתי לאסוף מהם כל פסולת קרטון אשר פלטו מביתם, מן הקרטון נבנה שולחן המזמין את צופיו לסוב סביבו תוך כדי שהוא מגלה להם פרטים אינטימים בגרף חד וברור לקריאה.

20180506_211622.jpg
IMG_20180510_164338_345.jpg
20180503_213058.jpg
20180503_213130.jpg
20180704_150642.jpg
20180704_150633.jpg
20180704_150622.jpg
IMG_20180510_165242_453.jpg
bottom of page